استخدام

اطلاعات دریافتی و رزومه شما بررسی و درصورت تأیید اولیه، جهت مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته خواهد شد.


نام و نام خانوادگی (الزامی):


شغل درخواستی (الزامی):


آدرس ایمیل (الزامی):


شماره تماس (الزامی):


لطفاً رزومه کاری خود را بصورت یکی از فرمت‌های doc یا pdf پیوست نمایید: