خدمات حسابداری و مالی

خدمات مالیات
8 ژانویه 2017
نمایش همه

بنگاه های اقتصادی نیاز به ساماندهی حساب‌ها و چرخه‌ مالی خود دارند. از این رو نظارت مالی و حسابداری همواره یکی از ارکان مهم مدیریت سازمان ها بوده است؛ از سوی دیگر، در دنیای کنونی که مدام شکل تازه‌ای از ارتباطات اقتصادی ایجاد می گردد و تغییرات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بر یکدیگر تأثیرگذار است  و این ارتباطات، روز به روز پیچیده‌تر می‌شود، نقش حسابداری به‌ عنوان فراهم‌ کننده اطلاعات مالی بیش از پیش مشخص‌ می گردد.