خدمات نرم‌افزاری

rahkarsystem_t

راهکار سیستم سامان

این شرکت در راستای ارتقای سطح کیفی، گزارشات تولید، حسابداری و مکانیزه‌سازی سازمان‌های تولیدی و با هدف مدیریت یکپارچه کلیه سازمان‌ها از سال ۱۳۸۷ اقدام به طراحی و راه‌اندازی نرم‌افزار راهکار سیستم سامان (ERP) نموده است که برترین نرم‌افزار در زمینه تولید، برنامه‌ریزی تولید، انبار، حسابداری بهای تمام شده و ... می‌باشد.

مشاهده راهکار سیستم