خدمات مالیات

خدمات حسابداری و مالی
8 ژانویه 2017
خدمات بیمه
8 ژانویه 2017
نمایش همه

مالیات پرداختی است الزامی و بلاعوض و آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی و مدیریت امور مربوطه برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار ‌است؛ زیرا موجب اطلاع از حقوق و تکالیف قانونی گردیده و امکان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات را فراهم می آورد. همچنین، موجب کاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و حتی مجازات‌های کیفری خواهد بود.