خدمات مالی

خدمات حسابداری و مالی

بنگاه‌های اقتصادی نیاز به ساماندهی حساب‌ها و چرخه‌ مالی خود دارند. از این رو نظارت مالی و حسابداری همواره یکی از ارکان مهم مدیریت سازمان ها بوده است؛ از سوی دیگر، در دنیای کنونی که مدام شکل تازه‌ای از ارتباطات اقتصادی ایجاد می‌گردد و تغییرات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بر یکدیگر تأثیرگذار است و این ارتباطات روز به روز پیچیده‌تر و نقش حسابداری به‌ عنوان فراهم‌ کننده اطلاعات مالی بیش از پیش مشخص‌ می‌گردد.
 • مشاوره، اجرا و نظارت بر نرم افزار سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 • حسابداری تولید، بازرگانی، خدمات، پیمانکاری و سایر فعالیت ها
 • بهای تمام شده به تفکیک محصول، خدمات و یا پروژه ها
 • طراحی، پیاده سازی و تهیه دستورالعمل برای کلیه پروتکل های مالی
 • نظارت بر عملیات انبارگردانی و حسابداری انبار
 • تهیه صورت های مالی
 • تحلیل صورت های مالی
 • مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت بر سیستم های کنترل داخلی
 • تأمین نیروی حسابداری
 • طراحی، اجرا و نظارت بر سیستم های یکپارچه مکانیزه حسابداری
 • تهیه کلیه گزارش های مالی
 • تهیه گزارش های اختصاصی برحسب نیاز شرکت
 • تهیه صورت مغایرت های مالی
 • تهیه طرح توجیهی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری

خدمات بیمه

گسترش قوانین و مقررات، تنوع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در کنار تخصصی شدن امور بیمه‌ای و تنظیم روابط کار موجب شده بخش زیادی از وقت مدیران بواسطه پیچیدگی قوانین و مقررات بیمه، صرف بررسی و حل و فصل موارد مربوطه شود، ولو اینکه با مواجه تخصصی نسبت به این امور می‌توان از آن‌ها به عنوان ابزاری جهت ارتقای کارایی بنگاه بهره گرفت. لذا بکارگیری متخصصان کار و تأمین اجتماعی از اهمیت برخوردار می‌گردد.
 • تشکیل پرونده بیمه و اخذ کد کارگاهی
 • تنظیم لیست بیمه ماهیانه
 • مشاوره جهت تنطیم قراردادهای پیمانکاری و نیروی انسای در قالب قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی
 • مشاوره و دفاع در خصوص حسابرسی بیمه
 • دریافت مفاصاحساب بیمه
 • تنظیم لایحه دفاعی
 • انجام دفاعیه در جلسات و کمیسیون‌ها

خدمات مالیات

مالیات پرداختی است الزامی و بلاعوض و آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی و مدیریت امور مربوطه برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار ‌است؛ زیرا موجب اطلاع از حقوق و تکالیف قانونی گردیده و امکان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات را فراهم می آورد و باعث هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و حتی مجازات‌های کیفری خواهد بود.
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • تنظیم لیست مالیات حقوق
 • تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
 • گزارش خرید و فروش فصلی موضوع قانون 169 مکرر
 • تنظیم اظهارنامه عملکرد
 • تحریر دفاتر قانونی
 • مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات حقوق، عملکرد و ارزش افزوده
 • تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه‌های مالیاتی
 • حضور در جلسات جهت دفاع مالیاتی در هیأت حل اختلاف، ٢٥١مكرر، شورای مالیاتی و دیوان عدالت اداری

خدمات حسابرسی

حسابرس با حفظ بیطرفی نسبت به جمع‌آوری، ارزیابی و اعتبار شواهد می پردازد. در حسابرسی، ادعا به معنای اظهارات ضمنی و یا صریح مدیریت مجموعه اطلاق می ‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها ارائه می گردد. هدف حسابرس، مشخص نمودن میزان انطباق ادعاهای مزبور با معیارهای از پیش تعیین شده از قبیل اصول و استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش نتایج به اشخاص ذینفع می باشد.
 • حسابرسی صورت های مالی
 • حسابرسی مالی رعایت
 • حسابرسی داخلی
 • بررسی سیستم های حسابداری
 • ارائه گزارش حسابرسی در جلسات، بنا به درخواست کارفرما